นายประเสริฐ  กางจันทา
นายประเสริฐ กางจันทา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโนน
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนา
การปฏิบัติงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
กิจกรรมโครงการ
ดาวน์โหลด
ข่าวประกาศผลการสอบราคา
การให้บริการ
รับเรื่องร้องเรียน
งานตรวจสอบภายใน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
20   คน
สถิติทั้งหมด
23872   คน
เริ่มนับ 26 มิถุนายน 2558
ว่าง
ว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโนน
ประกาศ เรื่องกำหนดจำนวนวันลา ของพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 27)  รายละเอียด »
โดย : งานบุคลากร     เมื่อวันที่: 01/11/2565
ประกาศผลการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 40)  รายละเอียด »
โดย : งานบุคลากร     เมื่อวันที่: 26/09/2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 23)  รายละเอียด »
โดย : เจ้าหน้าที่     เมื่อวันที่: 07/09/2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 47)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 02/06/2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 47)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 20/04/2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโนน เรื่อง เข้าร่วมนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 52)  รายละเอียด »
โดย : สำนักปลัด     เมื่อวันที่: 23/04/2565
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโนน เปิดรับสมัครสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวันแรก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 139)  รายละเอียด »
โดย : สำนักปลัด     เมื่อวันที่: 11/10/2564
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโนนประกาศใช้ ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 89)  รายละเอียด »
โดย : สำนักปลัด     เมื่อวันที่: 13/05/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2564
(อ่าน : 95)  รายละเอียด »
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 30/12/2563
อบต.บ้านโนนจัดกิจกรรมโครงการร่วมแรงร่วมใจพัฒนาตำบลบ้านโนน รวมใจภักดิ์เฉลิมพระเกียรติฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 129)  รายละเอียด »
โดย : สำนักปลัด     เมื่อวันที่: 29/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีคัดเลือก (อ่าน : 21)
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (อ่าน : 27)
ประกาศ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (อ่าน : 26)
ประกาศ เรื่องกำหนดจำนวนวันลา ของพนักงานส่วนตำบล (อ่าน : 42)
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการใช้น้ำประปาและอัตราค่าบริการ (อ่าน : 30)
การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (อ่าน : 32)
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (อ่าน : 32)
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง (อ่าน : 55)
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง (อ่าน : 46)
ประกาศรับสมัตรบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ (อ่าน : 85)
ประกาศ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (อ่าน : 76)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโนน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน ๑ อัตรา (อ่าน : 161)
คณะจากยุติธรรมจังหวัดขอนแก่นลงตรวจเยี่ยมศูนย์ไกล่เกลี่ย อบต.บ้านโนน (อ่าน : 85)
นายประเสริฐ กางจันทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโนน ได้ยื่นหนังสือเพื่อรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง (อ่าน : 100)
งานสาธารณสุขฯ จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในตำบลบ้านโนน (อ่าน : 83)
โครงการปรับสภาพบ้านผู้พิการ ตำบลบ้านโนน (อ่าน : 61)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อ่าน : 47)
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2565 (อ่าน : 70)
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้าง พ.ศ.2565 (อ่าน : 67)
จดหมายข่าวกองคลัง (อ่าน : 70)
กิจกรรมโครงการบริหารจัดการหน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อ่าน : 120)
งานสาธารณสุขและทีมกู้ชีพตำบลบ้านโนน ลงพื้นที่ ออกฉีดพ่นฆ่าเชื้อ บ้านพักผู้ติดเชื้อ covid-19 ในพื้นที่บ้านแห้ว ม.8-9 (อ่าน : 90)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโนน เปิดรับสมัครสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวันแรก ซึ่งจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2564 (อ่าน : 93)
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโนน เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโนน (อ่าน : 94)
ประกาศเก็บค่าน้ำประปา (อ่าน : 71)
จดหมายข่าว (อ่าน : 98)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2564 (อ่าน : 134)
ประกาศ เรื่องรายงานผลการตรวจสอบงบการเงินจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (อ่าน : 111)
ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้าย ประจำปี 2564 (อ่าน : 111)
การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อ่าน : 106)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบุญมีอุทิศ บ้านนายม หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านโนน อำเภอซำ... ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 65)  รายละเอียด »
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 11/03/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งเจริญ บ้านนายม หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านโนน อำเภอซำส... ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 47)  รายละเอียด »
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 11/03/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสไบแพร บ้านกุดทิง หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง... ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 47)  รายละเอียด »
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 31/03/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบบึงหนองสิม บ้านกุดทิง หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง... ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 54)  รายละเอียด »
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 31/03/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบัวสวรรค์ บ้านกุดทิง หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านโนน อำเภอซ... ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 53)  รายละเอียด »
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 31/03/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดบ้านดงซำ ถึงจุดที่ อบต.บ้านโนนกำหนด บ้านดงซ... ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 64)  รายละเอียด »
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 03/03/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรื่นเริงถึงจุดที่ อบต.บ้านโนนกำหนด บ้านดงซำ หมู่ที่๗ ตำบล... ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 46)  รายละเอียด »
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 15/02/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองมักโมง บ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ ๓ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 36)  รายละเอียด »
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 18/04/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองโดน บ้านโนน หมู่ที่1 ตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง จังหวัด... ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 62)  รายละเอียด »
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 15/02/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 97)  รายละเอียด »
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 30/12/2563

หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
วันวิสาขบูชา 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ( อ่าน 181 / ตอบ 0 )
    โดย : 1  2   เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2559 : 00:20   
มหกรรรมเทศนาธรรมแห่งปี “มีเทศน์ม... ( อ่าน 192 / ตอบ 0 )
    โดย : ok  mass   เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2559 : 14:28   
ทดสอบระบบเว็บบอร์ด องค์การบริหาร... ( อ่าน 322 / ตอบ 0 )
    โดย : เว็บมาสเตอร์   เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2558 : 09:42   
       
= กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ

ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.บ้านโนน มากน้อยเพียงใด?

พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
ควรปรับปรุง<< มกราคม 2566 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

สาระดีๆ จากศาลปกครอง กรมสรรพากร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ กรมบัญชีกลาง สมาคมพนักงานส่วนตำบล ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย สำนักงบประมาณ โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ขอนแก่นเว็บดอทคอม YouTube
กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย กรมทางหลวง บ้านรัก ebay
Barbie y8 สำนักระบาดวิทยา สำนักงานป้องกัน และควบคุมโรคที่ ๖
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น กระทรวงสาธารณะสุข สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 
สำนักงาน: ตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น 40170 โทร. 043-450576 โทรสาร. 043-450576
Admin Login