นายประเสริฐ  กางจันทา
นายประเสริฐ กางจันทา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโนน
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนา
การปฏิบัติงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
กิจกรรมโครงการ
ดาวน์โหลด
ข่าวประกาศผลการสอบราคา
การให้บริการ
รับเรื่องร้องเรียน
งานตรวจสอบภายใน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
20   คน
สถิติทั้งหมด
23872   คน
เริ่มนับ 26 มิถุนายน 2558
แผนพัฒนา 

แผนพัฒนา ปี 2565


  ปก /ส่วนที่  1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  เศรษฐกิจชุมชน
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น
  รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนหมู่บ้าน


.................................................................................................................................................
 

แผนพัฒนา ปี 2564


  ปก /ส่วนที่  1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพคนและสังคม
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 


สำนักงาน: ตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น 40170 โทร. 043-450576 โทรสาร. 043-450576
Admin Login